[giaban]18,000/KG[/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                :   18,000VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn


[giaban] 15,500/KG [/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                :15500 VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn

[giaban]17,000/KG [/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                :   17000VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn


[giaban]16000/KG [/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                : 16000 VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn


[giaban]11,500/KG [/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                :   11,500 VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn
 [/hinhanh]


[giaban]Liên Hệ Đại Lý [/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                :   0000 VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn
 [/hinhanh]


[giaban]Liên Hệ Đại Lý [/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                :   0000 VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  10Kg Tặng 1Kg  30Kg Tặng 4Kg
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn
 [/hinhanh]


[giaban]14,000 [/giaban]
[tomtat]GIÁ BÁN                :   14,000 VND
NƠI SẢN XUẤT   :  Chợ Đào -Long An - Việt Nam
KHUYẾN MÃI         :    Không Tặng Quà
TRỌNG LƯỢNG :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
BẢO ĐẢM              :  Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
LIÊN HỆ                 :    CỬA HÀNG HUY HOÀNG
MST: 0305651454
ĐC: 243/16 HOÀNG DIỆU PHƯỜNG 4 QUẬN 4
ĐT: (08) 666 01995 -(08) 6682 6582 [/tomtat] [kythuat]Tên SP      :Gạo Thơm
Trọng Lượng :  10 Kg -  20 Kg  -  50 Kg
Khuyến Mãi  :  Không Tặng Quà
Đặc Tính   : Dẻo Thơm Mềm
Bảo Đảm    :Sạch Sạn,Lúa Không Tạp Chất
Xuất Xứ     : Chợ Đào - Long An - Việt Nam
Bảo Quản   :  Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp của tia mặt trời. [/kythuat] [mota]Sản phẩm mới nhất, phù hợp cho thời trang hiện nay.[/mota] [hinhanh] Phần những hình ảnh về sản phẩm của bạn
 [/hinhanh]

GẠO SẠCH
GẠO THƠM DẺO
GẠO DẺO
GẠO NỞ - XỐP
CÁC LOẠI KHÁC